Dyr for alle flyttes til 2021

Regjeringen nedlegger midlertidig forbud mot varemesser. Regjeringen valgte forrige uke å endre Covid-19-forskriften til også å omhandle varemesser. Med dette setter regjeringen en begrensning på 200 mennesker. Det er derfor med et tungt hjerte vi ser at det vil det være umulig for oss å gjennomføre Dyr for Alle i september. Se Covid-19-forskriften om smitteverntiltak paragraf […]

Dyr for Alle flyttes til 2021

Regjeringen nedlegger midlertidig forbud mot varemesser. Regjeringen valgte forrige uke å endre Covid-19-forskriften til også å omhandle varemesser. Med dette setter regjeringen en begrensning på 200 mennesker. Det er derfor med et tungt hjerte vi ser at det vil det være umulig for oss å gjennomføre Dyr for Alle i september. Se Covid-19-forskriften om smitteverntiltak paragraf […]