DYREVELFERD PÅ DYR FOR ALLE

Dyr for Alle er en møteplass for kunnskap og læring, hvor de besøkende vil kunne stifte bekjentskap med det store mangfoldet av selskaps- og hobbydyr som er tilgjengelige og lovlige å holde i Norge. Man vil kunne se og i noen tilfeller også hilse på dyrene og prate med erfarne spesialister og dyreholdere som virkelig kjenner og har kunnskap om de forskjellige dyrene.

Besøkende som allerede er dyreholdere eller planlegger å bli det skal kunne lære om både gledene og utfordringene ved dyrene, slik at alle kan velge riktig dyr for seg og gi dem den pleien som de behøver og fortjener. Dette både ved å snakke direkte med erfarne dyreholdere og ved å lytte til foredrag og presentasjoner fra diverse scener.

Fremvisningen og oppstallingen av alle dyr på messen følger kravene i forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr (FOR-2016-09-05-1035 – link: https://lovdata.no/forskrift/2016-09-05-1035) og er forskriftsmessig meldt til Mattilsynet. Alle artene vi vil vise frem, bortsett fra reptiler, er tillatt fremvist i henhold til forskriftens vedlegg 1. Reptilene på messen vises frem etter særskilt dispensasjon fra Mattilsynet for Dyr for Alle.

Insekter, edderkopper og de fleste andre virvelløse dyr er ikke omfattet av Lov om dyrevelferd og derfor heller ikke regulert av ovennevnte forskrift, men vi sørger for at det også der er kunnskapsrike og erfarne dyreholdere som tar hånd om hvordan dyrene fremvises og oppbevares.

Oppstallingen og fremvisningen av alle dyr på messen vil ta hensyn til dyrenes behov, og vi tilbyr også egne hvilerom hvor publikum ikke har adgang for alle dyr som kan behøve dette. Dyrearter som har potensiale til å stresse hverandre vil bli holdt i atskilte avdelinger av messen, slik at de ikke på noe tidspunkt har direkte kontakt med hverandre.

Dersom noen dyr skulle vise tegn til stress vil vi, i samråd med eier og veterinær, raskt kunne fjerne dem fra utstillingen. Vi ber derfor om forståelse for at det unntaksvis kan skje at et og annet dyr ikke vil være å se på messen.

På Dyr for Alle kommer dyrenes behov foran menneskenes.

Share this: